SLUTBRUGERAFTALE (EULA)

Sidst opdateret: 30. sep 2020

Denne Slutbrugeraftale (denne “EULA”eller ”aftale”) er en juridisk bindende aftale mellem dig og iTop Inc. Læs venligst betingelserne i denne Slutbrugeraftale forsigtigt igennem, inden du downloader og installerer softwaren.

Ved at downloade, installere eller bruge denne applikation på Windows, Android, iOS eller andre platformer, hvorpå den (”softwaren”) er tilgængelig, accepterer du at være bundet af betingelserne i denne EULA.

Accepterer du ikke betingelserne i denne EULA, bedes du ikke tilmelde dig eller bruge softwaren. Installation eller brug af softwaren indikerer, at du har læst, forstået og accepterer at være bundet af denne EULA.

Grundlæggende Regler

1. Du må udelukkende bruge softwaren til personlige formål (du må ikke bruge den til kommercielle formål). Du må ikke benytte softwaren til ulovlige eller uautoriserede formål. Du accepterer at overholde al lovgivning og regulering (for eksempel føderale, statslige, lokale og provinsielle instanser) gældende din brug af softwaren og dit materiale (defineret forneden), herunder men ikke begrænset til Copyright. Du alene er ansvarlig for din adfærd og for enhver data, tekst, fil, information, brugernavn, billeder, grafik, photos, profiler, lyde, videoklips, musikstykker, forfatterarbejde, applikationer, links og andet materiale, som du indsender, uploader, eller viser på eller via softwaren.

2. Interferens eller forstyrrelse af tjenesten, servere, eller netværk forbundet med softwaren inklusive overførsel af orme, virusser, spyware, malware eller andre former for koder, der er destruktive eller forstyrrende i natur, er ikke tilladt. Adgang til iTop Inc.’s private API på nogen anden måde end i overensstemmelse med regler, vi har sat op vedrørende API-adgang, er heller ikke tilladt.

3. Du må ikke gensælge eller opkræve betaling fra andre for brug eller adgang til softwaren, du må ikke duplikere, reproducere, overføre, give adgang til, kopiere eller distribuere nogen del af softwaren gennem noget medie uden iTop Inc.’s forudgående skriftlige autorisation.

4. Overtrædelse af denne aftale kan resultere i et forbud mod brug af iTop Inc.’s tjenester efter deres eget skøn. Du er indforstået med og accepterer, at iTop Inc. hverken kan eller vil være ansvarlige for typen af indhold på softwaren, og at du bruger softwaren på eget ansvar. Overtræder du betingelserne for brug eller på anden måde udgør en risiko eller eksponerer iTop Inc. for juridiske sagsanlæg, har vi forbeholdt retten til at stoppe leveringen af hele eller dele af vores tjenester til dig.

Reklamer

Nogle af iTop Inc.’s tjenester understøttes af reklameomsætning, og du kan blive vist reklamer og kampagner. Du accepterer, at iTop Inc. kan placere reklamer og kampagner på, om eller i sammenhæng med dit indhold. Omfanget af sådanne reklamer og kampagner kan ændres uden varsel. Du anerkender, at vi ikke altid kan identificere betalte tjenester, sponsoreret indhold eller sådanne lignende kommercielle formidling.

Privatliv

iTop Inc. kan indsamle og bruge oplysninger om din brug af iTop Inc. Apps som beskrevet i vores Privatlivspolitik.

Vi vil ikke udleje, blotlægge eller sælge dine oplysninger til nogen tredjeparter uden for iTop Inc. (eller gruppen af virksomheder, som iTop Inc. er en del af) eller dets datterselskaber eller filialer uden dit samtykke.

Licensuddeling og brug af konto

iTop Inc. giver dig non-eksklusiv, ikkeoverførbar tilladelse til at bruge vores tjeneste(r). Du må ikke ændre, distribuere, udleje eller på nogen anden måde kommercielt udnytte eller gøre tjenesten tilgængelig for tredjeparter. iTop Inc. forbeholder sig alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er tilstedt dig.

Vi bruger også værktøjet ”Google Analytics” til at indsamle oplysninger om din brug af vores side. Google’s brug og deling af oplysninger, som indsamles af Google Analytics om dine besøg på denne side er underlagt Google Analytics Vilkår og Privatlivspolitik.

Du accepterer at holde din iTop VPN’s kontooplysninger fortrolige. Du er ansvarlig for alle foretagender, som finder sted på vores servere, hvor dit bruger-ID og kodeord er blevet brugt til at logge på. Det anbefales at du kontakter iTop Inc. øjeblikkeligt, hvis du opdager eller har mistanke om, at dine kontooplysninger er kompromitterede.

Ved brug af iTop Inc.’s tjeneste(r), er du indforstået med, at det ikke er tilladt at:

  • Sende uopfordret materialer (fx spam) i nogen form over tjenesten.
  • Sende materialer som indeholder ulovligt, misbrugende, hadefulde, truende, uanstændige materialer, eller som overtræder immertialret eller privatlivets fred.
  • Distribuere, reproducere, uploade, downloade eller lægge ophavsretsbeskyttet indhold op uden autorisation eller tilladelse fra retmæssige ejer.
  • Distribuere, reproducere, uploade, downloade eller lægge indhold op, som indeholder eksplicit eller seksuelle afbildninger af mindreårige.
  • Forsøge at opnå uautoriseret adgang til servere eller dets relaterede systemer eller netværk (dvs. enhver form for hacking).
  • Indgå i nogen aktiviteter som hindrer eller begrænser andre brugere i at kunne bruge vores tjenester. Dette inkluderer men er ikke begrænset til uretfærdig brug af netværket (dvs. væsentligt overdreven brug af båndbredde over en længere periode, som overstiger den gennemsnitlige grænse for, hvad der bruges eller adfærd som væsentligt belaster netværket, således at andre brugere på netværket forstyrres af det).
  • *For at kunne beskytte kontosikkerheden og forhindre lækning af koder og tyveri, er iTop VPN’s kontoer kun til personligt brug, udlejning til andre er ikke tilladt. Finder vi ovenstående upassende brug af din iTop VPN Pro-konto, kan vi begrænse antallet af enheder, der kan logges på eller helt forbyde brug af disse konti og slette relaterede oplysninger. Vi vil ikke refundere nogen gebyrer for dette.

iTop Inc. forbeholder sig retten til at træffe passende foranstaltninger, hvis vores tjeneste(r) bliver brugt i strid med disse vilkår og gældende love, herunder lukning af konti og brug af vores tjenester uden at udstede hverken refundering eller varsel.

Ansvarsfraskrivelse af garantier

TJENESTEN, INKLUSIV MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ITOP INC.’S INDHOLD STILLES TIL RÅDIGHED PÅ BASIS ’’SOM DET ER’’, ”SOM TILGÆNGELIGT’’ OG ”MED ALLE DETS MANGLER”. I DET VIDEST MULIGE OMFANG TILLADT VED LOV, KAN HVERKEN ITOP INC. ELLER DETS MODERSELSKAB ELLER NOGEN AF DERES ANSATTE, BESTYRELSE ELLER AGENTER (SAMLET BETEGNET SOM ITOP INC’S PARTIER) LAVE NOGEN REPRÆSENTATION, GARANTI ELLER PÅTEGNING I NOGEN FORM, EKSPLICT ELLER IMPLICIT OM: (A) TJENSTEN; (B) ITOP INC. INDHOLD; (C) BRUGERINDHOLD; ELLER (D) SIKKERHED ASSOCIERET MED TRANSMISSIONEN AF INFORMATIONER TIL ITOP INC. ELLER VIA TJENESTEN. DERUDIVER, FRASKRIVER ITOP INC.’S PARTIER HERMED AL GARANTI, EXPLICIT ELLER IMPLICIT, INKLUSIV MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-OVERTRÆDELSE, TITEL, TOLD, HANDEL, STILLE NYDELSE, SYSTEMINTEGRATION OG FRIHED FRA COMPUTERVIRUS.

ITOP INC.’S PARTIER HVERKEN REPRÆSENTERER ELLER GARANTERER AT TJENESTEN VIL KØRE FEJLFRIT ELLER UFORSTYRRET; AT FEJL VIL BLIVE RETTEDE; ELLER AT TJENESTEN ELLER SERVEREN SOM GØR TJENESTEN TILGÆNGELIG VIL VÆRE FRI FOR ALLE SKADELIGE KOMPONENTER, INKLUSIV MEN IKKE BEGRÆNSET TIL VIRUSSER. ITOP INC.’S PARTIER HVERKEN REPRÆSENTERER ELLER GARANTERER NØJAGTIGHEDEN, FULSTÆNDIGHEDEN ELLER BRUGBARHEDEN AF INFORMATIONER (INKLUSIVE INSTRUKTIONER) PÅ TJENESTEN. DU BEKRÆFTER, AT DIN BRUG AF TJENESTEN ER PÅ EGEN RISIKO. ITOP INC.’S PARTIER GARANTERER IKKE, AT DIN BRUG AF TJENESTEN ER LOVLIG I NOGEN SÆRLIG JURISDIKTION OG ITOP INC.’S PARTIER FRASKRIVER SIG SPECIFIKT SÅDANNE GARANTIER. NOGLE JURISDIKTIONER HAR GRÆNSER FOR ELLER TILLADER IKKE SÅDANNE ANSVARSFRASKRIVELSER OM IMPLICIT ELLER ANDRE GARANTIER, SÅLEDES VIL OVENSTÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSER IKKE VÆRE GÆLDENDE FOR DIG I DET OMFANG SÅDANNE JURISDIKTIONER’S LOVGIVNING ER GÆLDENDE FOR DIG OG DISSE VILKÅR..

VED AT TILEGNE DIG ADGANG TIL ELLER BRUGE TJENESTEN, REPRÆSENTERER OG GARANTERER DU AT DINE AKTIVITETER OVERHOLDER LOVEN I ENHVER JURISDIKTION, DU FÅR ADGANT TIL ELLER BRUGER TJENESTEN.

ITOP INC.’S PARTIER SPONSORERER IKKE INDHOLD OG FRALÆGGER SIG SPECIFIKT ETHVERT JURIDISK ANSVAR OG HÆFTELSE OVER FOR NOGEN PERSONER ELLER ENTITETER FOR TAB, ØDELÆGGELSE (HVAD ENTEN FAKTISKE, FØLGESKADER, STRAF ELLER ANDEN VIS), SKADER, PÅSTANDE, ANSVAR ELLER ANDEN ÅRSAG AF NOGEN ART ELLER KARAKTER GRUNDET ELLER SOM FØLGE AF ENHVER FORM FOR INDHOLD.

Begrænsning af Erstatningsansvar

DU FORSTÅR UDTRYKKELIGT OF ACCEPTERER, AT ITOP INC. IKKE ER ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, UTILSIGTEDE, SÆRLIGE FØLGESKADER ELLER EKSEMPLARISKE SKADER ELLER TAB AF FORTJENESTE, VELGØRENHED, BRUG, DATA ELLER ANDEN IMMATERIELLE TAB (SELV HVIS ITOP INC. ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER). UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL ITOP INC.’S TOTALE ANSVAR OVER FOR DIG OVERSTIGE DET BELØB DU HAR BETALT ITOP INC. FOR SOFTWAREN. DISSE BEGRÆNSNINGER OG UDELUKKELSER VIL GÆLDE UANSET OM VÆSENTLIGE FORMÅL MED BEGRÆNSEDE UDBEDRINGER ER FEJLSLÅEN.

Ændringer eller lukning

The terms of this Agreement may be updated at any time by iTop Inc., with or without prior notice, including but not limited to changing the functionality or appearance of the Software, or changing the license scope, other terms of the Agreement, or iTop Inc. Services. If there are changes to the Agreement, iTop Inc. will publish the modified content on its website (https://www.itopvpn.com/eula.php). Once the revised version of the Agreement is published on the web, it is immediately effective and replaces the original. If you do no agree with the Agreement or any subsequent amendments, you may choose terminating your use of the Software or Services; if you choose to continue using the Software or Services, it is assumed that you fully accepted the terms and its amendments.

Reporting Violations

Bliver du bevidst om misbrug af iTop Inc.’s tjenester eller anden overtrædelse af vores Vilkår, Privatlivspolitik eller yderligere betingelser, bedes du kontakte os for at rapportere sådanne misbrug og/eller overtrædelse.

Kontakt os

Har du nogen spørgsmål om denne meddelelse, eller ønsker du at kontakte os af anden grund, bedes du kontakte os.

henvende dig til os

De fleste kundehenvendelser kan løses gennem iTop Inc.’s online support center (tilgængelig på https://dk.itopvpn.com/support). I tilfælde af at iTop Inc. ikke er i stand til at løse en klage tilfredsstillende, forklarer denne sektion, hvordan klager kan løses gennem mægling, voldgift eller retsprocesser. Dette inkluderer voldgiftsbestemmelser. I denne sektion inkluderer ”dig” og ”iTop Inc.” ethvert moderselskab, datterselskab, filialer eller relaterede personer eller entiteter. Ordet ”krav” betyder enhver nuværende eller fremtidige krav, konflikt eller kontrovers relateret til et produkt, denne Aftale og denne Skadesløsning pånær gyldigheden, håndhævelsen eller omfanget af voldgiftsbestemmelser. Ordet ”krav” inkluderer også men er ikke begrænset: (i) indledende krav, modkrav, krydskrav og tredjeparts krav; (ii) krav baseret på kontrakter, erstatningsret, bedrageri, vedtægter, reguleringer, almindelig lovgivning og rimelighed; (iii) krav fra eller mod enhver tredjepart som bruger eller leverer produkter, tjenester eller drager fordel i forbindelse med denne Aftale; og (iv) krav som opstår af eller relaterer til reklame, kampagner eller mundtlige eller skriftlige udsagn relaterede til Produktet. Du eller iTop Inc. må ikke sælge, tildele eller overføre et ”krav”.

Afsendelse af en reklamationsmeddelelse

Før indledelsen af en retssag, mægling eller voldgift, accepterer du og iTop Inc. at sende en skriftlig meddelelse om krav til den part, mod hvem der gøres krav for at give mulighed for at løse sagen uformelt eller med mægling. Meddelelsen om krav skal beskrive kravet og angive den specifikke udbedring, der kræves.

Meddelelsen til iTop Inc. skal inkludere dit navn, adresse, navnet på det relevante produkt, datoen for download eller køb af produktet, e-mailadressen du tidligere har givet os, hvis nogen. Meddelelsen skal sendes til feedback@itopvpn.com. Hvis kravet går videre til voldgift, vil det efterspurgte beløb på udbedringen i et krav ikke blive forelagt en voldgiftsmand, indtil efter voldgiftsmanden har sagt afgørelse.

Mægling

Ved mægling, vil en neutral mægler hjælpe partierne med at løse et krav. Mægleren bestemmer ikke kravet, men hjælper partierne med at nå til enighed.

Før indledelsen a fen mægling, skal du eller iTop Inc. først sende en meddelelse om krav. Bor du i USA, kan du eller iTop, inden for tredive dage efter afsendelse eller modtagelse af meddelelse om krav, indsende kravet til JAMS (jamsadr.com), the American Arbitration Association (”AAA”) (adr.org), eller til anden aftalt voldgiftsmand til mægling. Bor du uden for USA, kan du kontakte iTop Inc. for information eller potentielle mæglere. iTop Inc. vil betale udgifterne til en mægler.

Al mæglingsrelateret kommunikation er fortrolig, afvises i retten og kan ikke gøres til genstand for opdagelse. Alle gældende forældelsesfrister vil være underlagt afgift indtil afslutningen af mæglingen.

Enten du eller iTop Inc. kan til enhver tid afslutte mæglingen. Indsendelsen af krav eller udeblivelse af samme til mæglingen vil ikke påvirke dine eller iTop Inc.’s rettigheder under denne bestemmelse for løsning af krav.

Voldgiftsbestemmelsen

Bor du i USA, kan du eller iTop Inc. vælge at løse ethvert krav ved individuel voldgift. Bor du ikke i USA, gælder denne undersektion for voldgift ikke for dig. Ved individuelle voldgifter, bestemmes krav af en neutral voldgiftsmand.

Før indledelsen af en mægling, skal du eller iTop Inc. først sende en meddelelse om krav. Bor du i USA, kan du eller iTop, inden for tredive dage efter afsendelse eller modtagelse af meddelelse om krav, indsende kravet til JAMS (jamsadr.com), the American Arbitration Association (”AAA”) (adr.org), eller til anden aftalt voldgiftsmand til mægling. Bor du uden for USA, kan du kontakte iTop Inc. for information eller potentielle mæglere. iTop Inc. vil betale udgifterne til en mægler.

Indledelse af Voldgift

Før indledelsen af en mægling, skal du eller iTop Inc. først sende en meddelelse om krav. Kravet vil blive henvist til enten JAMS eller AAA, som valgt af den part, som indleder voldgift. Krav vil blive løst i henhold til denne Voldgiftsbestemmelse og den valgte organisations regler, når kravet indsendes, undtagen hvor disse regler strider imod denne Voldgiftsbestemmelse. Vælger iTop Inc. organisationen, kan du vælge en anden inden for tredive dage efter meddelelse af IObit’s valg. Kontakt JAMS eller AAA for at indlede en voldgift eller for anden information. Krav kan også blive refereret til andre voldgiftsorganisationer hvis du og iTop Inc. er skriftligt enige, eller til en anden voldgiftsmand i henhold til sektion 6 i Federal Arbitration Act, 9 US .C. § § 1-16 ("FAA").

Du eller iTop Inc. kan på anden vise vælge at mægle ethvert krav til enhver tid, medmindre det er blevet indgivet i retten, og retssagen er begyndt, eller endelig dom er blevet afsagt. Enten du eller iTop Inc. kan forsinke håndhævelsen eller ikke udøve retten under denne Voldgiftsbestemmelse, inklusive retten til at mægle et krav uden at give afkald på retten til at udøve de rettigheder. iTop Inc. vil ikke vælge voldgift til noget krav du indgiver i småsagsdomstole, så længe kravet er individuelt og kun afventes i den pågældende domstol.

Begrænsninger på Voldgift

Hvis et af parterne ønsker at løse et krav ved voldgift, vil kravet blive mæglet på individuel basis. Der vil ikke være nogen ret eller myndighed til at afgøre krav på gruppesøgsmål eller krav der er anlagt i en formodet repræsentativ egenskab på vegne af offentligheden, andre licenstagere eller andre personer, i lignende tilfælde.

Volgiftsmandens autoritet er alene begrænset til krav mellem dig og iTop Inc. Krav kan ikke forbindes eller sammenflettes, medmindre du og iTop Inc. skriftligt er enige om dette. Voldgiftskendelse og afgørelser som bekræfter disse vil kun være gældende for den specifikke sag og kan ikke bruges i andre sager, undtagen til håndhævelse af kendelsen. Uanset andre bestemmelser og uden at give afkald på retten til at appellere en sådan afgørelse, hvis nogen af disse begrænsninger i voldgiften anses for ugyldige eller ikke kan håndhæves, vil hele voldgiftsbestemmelsen (bortset fra denne sætning) ikke være gældende.

Voldgiftsprocedure

Denne Voldgiftsbestemmelse er omfattet af FAA. Voldgiftsmanden vil anvende gældende material ret, vedtægter af begrænsninger og privilegier. Voldgiftsmanden vil ikke anvende føderale eller statslige regler for civilretlig procedure eller bevisførelse i sager vedrørende beviser eller opdagelse. Med forbehold af begrænsninger for voldgift, kan voldgiftsmanden afgive kendelse på enhver form for fritagelse til rådighed i retten. Voldgiften vil være fortrolig, men du kan notificere de relevante myndigheder om dit krav.

Er dit krav er på $10.000 eller mindre, kan du enten vælge at voldgiften alene vil blive gennemført på baggrund af dokumenter, gennem telefonisk høring eller høring ved personligt fremmøde. På den ene eller anden parts anmodning vil voldgiftsmanden give en kort skriftlig forklaring på kendelsen. Voldgiftskendelsen vil være den endegyldig og bindende, bortset fra enhver ret til appel fastsat af FAA; dog vil hvert parti have ret til at appellere kendelsen inden for tredive dage ved at notificere voldgiftsorganisationen og alle parter skriftligt. Organisationen vil udpege et tredje voldgiftspanel til på ny at beslutte ved skriftlig flertalsafstemning en ny kendelse for ethvert aspekt af den afgørelse, som en part havde modsat sig. Enhver voldgiftskendelse kan afgøres ved en hvilken som helst kompetent domstol.

Ved dit valg, vil enhver voldgiftshøring med personligt fremmøde foregå i det føderale retsdistrikt du har bopæl.

Voldgiftsgebyrer og -udgifter

Du vil være ansvarlig for betalingen af din del af enhver voldgifsudgift (herunder arkivering, administration, høring og andre udgifter), men kun op til det beløb, du ville have pådraget dig, hvis havde anlagt krav hos en almindelig retsdomstol.

iTop Inc vil være ansvarlig for enhver eventuel yderligere gebyrer. På din skriftlige anmodning vil iTop Inc. i god tro overveje at betale et midlertidigt forskud for din andel af eventuelle voldgiftsudgifter, eller som god vilje betale for rimelige gebyrer for en ekspert udpeget af voldgiftsmanden.

Voldgifskendelser

Afgører voldgiftsmanden kendelsen til din fordel og i det tilfælde, at beløbet overstiger det endelige beløb, iTop Inc. har tilbudt forinden voldgiften, vil voldgiftskendelsen inkludere (i) ethvert beløb du er berettiget til, men under ingen omstændigheder mindre end $2.000; og (ii) udgifter til en rimelig advokat.

Din ret til at afvise Voldgiftsbestemmelsen

Du kan afvise denne Voldgiftsbestemmelse ved at indsende en meddelelse om afvisning til iTop Inc. på feedback@itopvpn.com. Din meddelelse om afvisning skal afsendes inden for 30 dage efter dit første download eller køb af produktet. Meddelelsen skal angive, at du afviser Voldgifsbestemmelsen og skal inkludere dit navn, adresse, datoen for download eller køb af produktet, navn på produktet, e-mailadressen du tidligere har oplyst til iTop Inc., hvis nogen og licenskoden iTop Inc. har leveret dig hvis nogen. Møder din meddelelse om afvisning alle disse betingelser, vil denne Voldgiftsbestemmelse ikke være gældende for dig, undtagen krav der allerede er genstand for afventende retssager eller voldgifter på det tidspunkt, du indsender din meddelelse om afvisning. Afvisning af denne Voldgiftsbestemmelse vil ikke påvirke dine andre rettigheder eller ansvar under denne Aftale. Afvisning af denne Voldgiftbestemmelse vil ikke påvirke din brug af produktet.

Fortsættelse

Denne Bestemmelse om Skadesløsning vil overleve ophøring af denne Aftale eller din licens til brug af produktet. Hvis nogen del(e) af denne Bestemmelse om Skadesløsning, medmindre andet er fastsat i ovenstående bestemmelser om begrænsninger i voldgift, anses for ugyldige eller ikke kan håndhæves, vil det ikke ugyldiggøre de resterende dele af denne Bestemmelse om Skadesløsning.

iTop VPN

iTop VPN til iOS

iTop VPN til Android

Hent den på Google Play Hent den på App Store
Installere